$left
$middle

Toftanäs­skolan

Toftanässkolan är en kommunal skola med cirka 700 elever i årskurs F–9.

Skolan startade upp sin verksamhet höstterminen 2019 och ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse.

Fotbollsakademin

Toftanässkolan har ett samarbete med MFF där vi tillsammans ansvarar för en fotbollsakademi för årskurs 7-9

Om Toftanässkolan

Toftanässkolans grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans.

Toftanässkolans skolbibliotek

Toftanässkolans skolbibliotek är en resurs som verkar för Varje Elevs Bästa Skola och samarbetar med personal i skolan och på fritidshem.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv