$left
$middle

Toftanässkolans skolbibliotek

Toftanässkolans skolbibliotek är en resurs som verkar för Varje Elevs Bästa Skola och samarbetar med personal i skolan och på fritidshem.

Skolbiblioteket bemannas av en bibliotekarie på heltid samt en lärare på deltid. Skolbiblioteket är både lokalen dit eleverna kan komma och låna böcker och en en läsfrämjande verksamhet ute i klasserna.

Följ skolbibliotekets verksamhet på Instagram

Toftanässkolan

sv