$left
$middle

Om Toftanässkolan

Välkommen till Toftanässkolan – en skola som växer så det knakar! Toftanässkolan är en kommunal grundskola och här kommer det att gå cirka 700 elever i årskurs F–9. Skolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Intill skolan ligger Toftanäs sporthall.

Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande skall alltid stå i centrum och därför måste vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för.

På skolan strävar vi efter ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket i grunden är ett förhållningssätt där man utgår ifrån individens resurser, förmågor och kompetenser samt har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Fokus ligger på framtiden istället för på dåtiden.

Toftanässkolan

Toftanässkolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Lönnebergagatan 55
sv