Om Toftanässkolan

Välkommen till Toftanässkolan – en skola som växer så det knakar!

Toftanässkolan är en kommunal grundskola och här kommer det att gå cirka 700 elever i årskurs F–9. Skolan ligger i östra Malmö intill grönområdena Gyllins trädgård och Husie mosse. Intill skolan ligger Toftanäs sporthall.

Vår grundsyn präglas av att allt och alla kan förbättras och att denna förbättring möjliggörs av att vi åstadkommer den tillsammans. Elevens lärande skall alltid stå i centrum och därför måste vi utveckla våra förmågor att utveckla ett djupt livslångt lärande, vilket innebär ständig förbättring, inte minst eftersom det är en oviss framtid som vi utbildar våra elever för.

På skolan strävar vi efter ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket i grunden är ett förhållningssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning. Fokus ligger på framtiden istället för på dåtiden.

Vi bygger vårt arbete på Vision för Malmö

I vårt arbete med att bygga en stark vision för Toftanässkolan tar vi mycket inspiration från visionen som uttrycks i Malmö stads budget 2019:

Vision för Malmö


Malmö är en stad med vilja, mod och mänsklig värme
En öppen, välkomnande och trygg stad. Här är det lätt att känna sig hemma.

I Malmö har alla ett gott liv
Jämlika livsvillkor och en säker grundtrygghet frigör handlingskraft, kreativitet och engagemang. Malmö utmanar fördomar och står upp för demokratiska principer. I Malmö vet alla att de behövs.

Malmö är världen, världen är här
Olikheter, livserfarenheter och talanger gör oss till en smart stad i hjärtat av Europa, världens kunskap finns här. Malmö driver utveckling i och tillsammans med omvärlden. Malmö inspirerar och utmanar. Det går snabbt att etablera sig och finna sitt sammanhang. Allt fler vill vara en del av Malmö.

I Malmö är det nära
Malmö river barriärer och Malmö håller ihop. I den öppna staden möts människor. Bland hus, gator och torg är vattnet alltid nära och grönskan tätt intill. Vi rör oss enkelt mellan stränder och stadskvarter, glas, tegel och betong, klättrande växtlighet och väldiga träd, odlingar och det ätbara. Malmö tillhör alla. växtlighet och väldiga träd, odlingar och det ätbara. Hela Malmö tillhör alla.

Malmö vill
I Malmö vill vi förstå varandra. Här finns gemenskap och solidaritet, människor är snälla här. Det är en kraft att räkna med. Malmö är en viljestark och kaxig stad, en driftig stad som tar tillvara alla resurser. Vi gör det med respekt, ansvar och stor uppfinningsrikedom.

Malmö lyssnar, lär och gör
Malmö är en modig stad som lär av sina misstag och vågar erkänna sina brister. Tillsammans bygger vi vidare på erfarenheter, förändrar och förverkligar. Vi ger plats åt det nya och tar vara på det oprövade. Här finns en alldeles särskild samarbetsvilja.

Malmö är en stad i rörelse
En vaken stad, med förmåga att reflektera och utvecklas, redo att möta och driva förändring. Här pågår lärandet överallt och hela tiden, här finns plats för nyfikenhet, lekfullhet och initiativ. I Malmö finns utrymme att stärkas, växa och växa upp.

Framtiden börjar här!

Senast ändrad: