$left
$middle

Oxievångsskolan

Bild på Oxievångsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Oxievångsskolan arbetar vi med Varje elevs bästa skola i fokus.

Oxievångsskolan har ca 800 elever, fördelat i två byggnader. Verksamheten erbjuder undervisning i förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidshem och grundsärskola. Skolans organisation består av årskursindelade arbetslag vilket möjliggör kontinuitet, trygghet och goda förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Lärande för hållbar utveckling, skolbibliotek, digitalisering och vårt gemensamma lärande står i fokus hos oss.

Hos oss hittar du två skolbibliotek med skolbibliotekarier, ett välorganiserat elevhälsoteam och elevkoordinatorer, undervisning som bygger framtiden genom lärande för hållbar utveckling och främjar din digitala kompetens, goda idrottsmöjligheter samt en grön och vacker utemiljö som används i undervisningen.

Skolan erbjuder musikprofil i årskurserna 7 till 9, som ingår i grundskoleförvaltningens profilskolor.

Följ oss på Instagram

@globalamalenpaov

Snabbval till skolans sidor

sv