$left
$middle

Skola24 – för grundskola och fritidshem

Du som vårdnadshavare kan använda tjänsten eller mobilappen Skola24 för att göra frånvaroanmälan för ditt barn i grundskolan och på fritidshem. I Skola24 kan du även registrera och hantera barnets schema på fritidshemmet. För att kunna logga in i antingen tjänsten eller appen ska du först beställa ett användarkonto.

I tjänsten eller mobilappen Skola24 kan du enkelt få en översikt av ditt barns frånvaro i grundskolan. Du kan också antingen ringa in till skolan eller använda tjänsten eller appen för att meddela om ditt barn blir sjukt.

Ladda ner appen Skola24 på mobilen

Appen Skola24 laddar du ner i Google Play eller Appstore.

Skola24 Fritids

I Skola24 Fritids kan du som vårdnadshavarna enkelt registrera barnets närvaro, tillfälliga frånvaro eller planerad ledighet. När fritidshemmet har avvikande öppettider som till exempel under lov kan du lägga in barnets närvaro på de dagarna det gäller.

Andra exempel på vad du kan göra på Skola24 är att

 • registrera schema
 • registrera godkända hämtare
 • visa schema med olika intervall
 • ange tillfälliga ändringar i schemat.

När du registrerar frånvaro syns det direkt för personal som kan kvittera meddelandet. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar, till exempel tidigare hämtning. För att logga in i Skola24 Fritids använder du samma inloggning som till Skola24 Frånvaro.

Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan du som vårdnadshavare registrera dina veckors vistelsetider separat på följande sätt:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritidshem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2–8 veckor.
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla.
 • Fyll i de vistelsetider som gäller för de veckor då barnet bor hos vårdnadshavare 1 (Rullande vecka 1 av 2).
 • Tryck på knappen Nästa vecka och markera veckan som ledig. För denna vecka ska vårdnadshavare 2 i nästa steg registrera sina veckors vistelsetider.
 • Tryck Spara schema.
sv