$left
$middle

Skolor med specifik kompetens

I Malmö stad finns skolor och klasser med specifik kompetens för elever med särskilda behov. Undervisningen är anpassad för elever med exempelvis hörselnedsättning, rörelsehinder eller autism. Det finns även sjukhusskola för barn som vistas en längre tid på sjukhus.

Hörselverksamhet på Stenkulaskolan

Stenkulaskolan har en hörselprofil och organiserar undervisning för elever med hörselnedsättning med hjälp av anpassad ljudmiljö och hörteknik samt personal med hörselkompetens.

Synverksamhet på Videdalsskolan

Videdalsskolan har särskild kompetens och organiserar undervisning för elever med synnedsättning med hjälp av synanpassad lärmiljö och syntekniska hjälpmedel samt personal med synkompetens, bland annat punktskrift.

Eleverna med synnedsättning har sin undervisning integrerad i sin ordinarie klass.

Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolans verksamhet finns på Värner Rydénskolan och Geijerskolan och organiserar undervisning för elever med grav, generell språkstörning.

Team Munkhättan för elever med omfattande rörelsenedsättning

Team Munkhättan är en enhet på Munkhätteskolan som organiserar undervisning för elever med omfattande rörelsenedsättning.

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan organiserar särskild undervisning för elever som vårdas på sjukhus.

Verksamheter för elever i behov av autismanpassad lärmiljö

För elever i behov av autismanpassad lärmiljö finns särskilda undervisningsgrupper med specifik kompetens. Det finns också tre skolor specialiserade på undervisning av elever med autism.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv