$left
$middle

Videdalsskolan

Bild på Videdalsskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Videdalsskolan är en F–9-skola med tillhörande fritidshem och grundsärskola med totalt cirka 720 elever.

På vår stora skolgård finns det en fin grönyta med kullar och ängsplanteringar där de yngre eleverna gärna håller till på rasterna. Vi har också en egen sporthall med fotbollsplan och det finns stora gräsmattor för utomhusaktiviteter precis intill skolan i Videdalspaken.

Varje elev på vår skola ska få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar – trivsel, trygghet och lärande

Vår vision är att vår skola ska vara en plats där alla känner sig delaktiga och bemöts med respekt för den de är. Vi vill skapa en god atmosfär i skolan som ger en positiv anda i alla delar av skolverksamheten och vi vill ge varje elev möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar.