$left
$middle

Om Videdalsskolan

Videdalsskolan är en F–9-skola med cirka 720 elever. Hos oss finns även en väl integrerad grundsärskoleverksamhet. På vårt fritidshem går cirka 260 elever i årskurs F–6.

På vår skola är vi stolta över mångfalden som finns hos oss. Varje elev på vår skola ska få möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Vi lär för livet genom att ta tillvara de tillgångar som finns hos våra elever med olika bakgrund och vi är glada över att vår grundsärskola är integrerad i den vanliga skolverksamheten. Vi ser till elevernas hela skoldag där förskoleklass och fritidshem också ingår. Alla verksamheter är lika viktiga.

Det är tydligt vilka vuxna man kan vända sig till och var de finns. Alla årskurser har lokaler i skolan som är specifikt deras. Lärarna i arbetslaget har goda förutsättningar för att samarbeta kring eleverna på olika sätt eftersom de arbetar i samma årskurs.

Organisation för trivsel, trygghet och lärande

Våra ledord är trivsel, trygghet och lärande, vilket genomsyrar vår verksamhet. Vi har god måluppfyllelse men strävar hela tiden efter att utvecklas och förbättra vår skola. Vår skola ska vara varje elevs bästa skola.

På Videdalsskolan arbetar vi systematiskt med våra förbättringsområden språkutveckling, bedömning för lärande, normer och värden och elevers arbetsmiljö. Våra förstelärare verkar inom dessa områden men vi har
även förstelärare inom ämnet matematik.

All personal arbetar i arbetslag. Vi tror på det kollegiala lärandet och använder oss av det som en viktig del i vår utveckling i alla verksamheter. Vi deltog under läsåret 2015/2016 i både matte- och läslyftet.

Vårt arbetslag 4–6 består av cirka 180 elever, organiserade i 7 klasser. Som lärare där ingår mentorskap, planering, bedömning, utvärdering och analys av resultat som centrala delar. Alla lärare på Videdalsskolan
förväntas vara delaktiga och medansvariga för hela skolans utveckling.