$left
$middle

Digitala verktyg i undervisningen

Malmös grundskolor har tillgång till en mängd olika digitala verktyg för ökad tillgänglighet i undervisningen. En tillgänglig digital lärmiljö och ett medvetet användande av digitala verktyg gynnar alla elever och särskilt de som är i behov av extra stöd.

Genom grundskoleförvaltningens 1:1-satsning med Chromebooks så kan alla elever anpassa sina datorer utifrån sina behov med hjälp av inbyggda tillgänglighetsfunktioner. Vår pedagogiska plattform Malmö Apps (Google Workspace for Education) innehåller dessutom olika tillgänglighetsverktyg och funktioner som gör det möjligt att inkludera elever med olika behov och inlärningsmetoder i undervisningen.

Grundskoleförvaltningen har även kommunlicens på följande digitala lärresurser och digital assisterande teknik.

Kontakta oss

sv