$left
$middle

Fritidshem under kvällstid på Johannesskolan

I Malmö finns ett fritidshem som är öppet på kvällstid för barn med föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider – ett så kallat OB-fritidshem. OB-fritidshemmet finns på Johannesskolan, men du som förälder kan ansöka om plats även om ditt barn är inskrivet på en annan skola. 

Är du intresserad av en plats ska du lämna in en ansökan till Johannesskolans expedition. Tillsammans med ansökan ska du lämna in ett intyg från din chef/arbetsgivare om arbete på kvällstid samt ett schema.

Har du frågor eller vill veta mer om OB-fritidshem? Kontakta Johannesskolan.

E-post: johannesskolan@malmo.se

Telefon: 040-34 65 35

Villkor för att få plats på OB-fritidshem

  • Du som vårdnadshavare måste kunna visa att du arbetar på kvällarna.
  • Ditt barn ska ha behov av att vara på fritidshemmet betydligt längre än till klockan 18.00.
  • Finns två vårdnadshavare ska båda arbeta kvällstid – båda föräldrarna ska ha behov av plats till barnet samtidigt för att man ska kunna få en plats på OB-fritidshemmet.

Beslut och besked om plats

Det är Johannesskolans rektor som fattar beslut om platserna på fritidshemmet. Antalet platser begränsas av det antal elever Johannesskolan har möjlighet att skriva in i respektive årskurs.

Om det finns fler sökande med rätt till plats än antalet platser kommer plats att erbjudas efter syskonförtur och därefter utifrån principen om relativ närhet. Detta sker utifrån elevens folkbokföringsadress.

Besked till dem som ansökt om plats skickas löpande.

OB-fritidshemmets öppettider

På OB-fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen under den tid som du som förälder arbetar eller studerar.

OB-fritidshemmets öppettider (ramtid) är måndag–fredag (helgfria vardagar) klockan 18.00–22.00.

Fritidshemmen har normalt öppet klockan 06.15–18.30 (ramtid).

Vid större helger kan öppettiderna förändras.

Lokaler, personal och måltider

OB-fritidshemmet har cirka 25 platser och ligger i Villa Johannes som är den gamla vaktmästarbostaden bredvid Johannesskolan

En måltid serveras till eleverna på kvällen.

Kontakta oss

sv