$left
$middle

Studiehandledning på modersmål

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål om de behöver det. Studiehandledningen äger rum under skoldagen och kan ske både i grupp och individuellt.

Det är rektorn på ditt barns skola som tar beslut om studiehandledning. Vill du veta mer om studiehandledning, kontakta ditt barns skola.

Syftet med studiehandledning på modersmål

Flerspråkiga barn ska inte riskera att komma efter i skolan för att de kan för lite svenska. Studiehandledningen syftar till att ditt barn ska få fullt utbyte av undervisningen och därmed större möjlighet att uppfylla målen i alla ämnen.

Detta får ditt barn hjälp med

I Malmö stads skolor ska handledningen inte enbart vara ämnesundervisning på modersmålet utan ska innefatta flera aspekter, såsom exempelvis språklig medvetenhet kring skillnader och likheter mellan svenska och modersmålet. Ditt barn stöttas växelvis på svenska och modersmål och utvecklar därmed även verktyg för sitt eget lärande.

Ditt barn får också stöd i att förstå och förhålla sig till kraven som ställs i den svenska skolan, värderingar och kulturella skillnader.

Handledning av modersmålslärare

I Malmö stad är det modersmålslärare anställda på Språkcentralen som ger studiehandledning på modersmålet. Modersmålsläraren planerar studiehandledningen i det eller de ämnen som ditt barn behöver stöd i tillsammans med ämnesläraren. Ditt barn kan få handledning med modersmålsläraren före, under och efter en lektion beroende på barnets behov.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv