$left
$middle

Hjälp vid dyslexi i grundskolan

Om ditt barn har svårt att komma igång med att lära sig läsa eller skriva eller om barnet har varaktiga svårigheter med läsning så erbjuder kommunen olika typer av stöd.

Du bör först och främst prata med barnets lärare om du är orolig. Därefter görs en utredning som kan resultera i ett åtgärdsprogram.

Om behov finns kan ditt barn få tillgång till en specialpedagog och/eller speciallärare via skolan. Specialpedagogens uppgift är att se över elevens skolmiljö. Specialläraren hjälper eleven individuellt eller i klassrummet.

En del skolor har även anställda logopeder som kan bidra med kompetens gällande svårigheter med läs- och skrivutvecklingen.

Rådgivning och stöd vid dyslexi

För dig som vill ha extra råd och stöd finns Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED) till hjälp för föräldrar och barn i både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Det finns också ett antal stödorganisationer dit du kan vända dig med frågor kring läs- och skrivsvårigheter:

sv