$left
$middle

Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är minst 4 kilometer. Avståndet mäts längs cykelvägar.

Du som börjar årskurs 7 och uppfyller villkoren för kostnadsfritt busskort kommer att få ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Du som börjar årskurs 8 eller 9 och uppfyller villkoren får en ny resperiod laddad på ditt gamla busskort inför terminsstart. Du behöver därför spara ditt kort.

Kortet upphör att fungera om du flyttar eller byter skola och inte längre uppfyller villkoren för det kostnadsfria busskortet.

Om du nyligen fått en ny skolplacering eller folkbokförts på ny adress och uppfyller villkoren för det kostnadsfria busskortet så dröjer det någon vecka tills ni får busskortet hemskickat. Detta gäller också elever som går på fristående skolor.

Om du bor på annan adress än folkbokföringsadress och har mer än 4 km till skolan kan du ha rätt till skolskjuts.

Villkor för att få ett kostnadsfritt busskort

Du ska

  • gå i årskurs 7–9
  • ha minst 4 kilometer mellan folkbokföringsadress och din skola
  • gå i skola i Malmö stad
  • vara folkbokförd i Malmö stad

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Du får ett personligt kort, kallat skolbiljett, där du skriver ditt namn på baksidan.
  • Du visar upp ditt kort under resan.
  • Du skickar ett mejl till receptionen.grf@malmo.se för att spärra ett skadat eller borttappat kort.

Om ditt kort inte fungerar

Kontakta Malmö stad på telefon eller e-post.

Tänk på att ditt kort upphör att fungera så snart du flyttat eller bytt skola.

Riktlinjer för kostnadsfritt busskort

Grundskolenämnden har fattat beslut om riktlinjer för det kostnadsfria busskortet 2021-12-22.