Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och hemmet är minst 4 kilometer.

Kostnadsfritt busskort från och med hösten 2021

Från och med höstterminen 2021 behöver du inte lämna in en intresseanmälan för det kostnadsfria busskortet om eleven bor på sin folkbokföringsadress.

De elever som haft busskort tidigare läsår får en ny period laddad på sitt gamla kort inför terminsstart. De elever som inte haft kort sedan tidigare får det hemskickat till folkbokföringsadressen i slutet av sommaren inför nytt läsår.

Elever som bor på någon annan adress än folkbokföringsadressen behöver lämna in en intresseanmälan för att få sitt kort.

När du lämnat in en intresseanmälan så får du ett besked hemskickat om villkoren uppfylls eller inte. Om villkoren uppfylls så kommer kortet att skickas hem till folkbokföringsadressen.

Villkor för att få ett kostnadsfritt busskort

Eleven ska
  • gå i årskurs 7–9
  • ha minst 4 kilometer mellan hemmet och sin skola
  • gå i skola i Malmö stad
  • vara bosatt i Malmö stad.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Du får ett personligt kort, kallat skolbiljett, där du skriver ditt namn på baksidan.
  • Du visar upp ditt kort under resan.
  • Du vänder dig till din skola för att spärra ett skadat eller borttappat kort.

Om du ska flytta

Om du inom kort flyttar och avser att anmäla intresse för ett busskort utifrån en kommande adress behöver du styrka den genom att bifoga en kopia på ditt bostadskontrakt. Detta för att vi ska mäta avståndet utifrån den nya adressen.