$left
$middle

Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är minst 4 kilometer. Avståndet mäts längs cykelvägar.

Du som börjar årskurs 7 och uppfyller villkoren för kostnadsfritt busskort kommer att få ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Du som börjar årskurs 8 eller 9 och uppfyller villkoren får en ny resperiod laddad på ditt gamla busskort inför terminsstart. Du behöver därför spara ditt kort.

Kortet upphör att fungera om du flyttar eller byter skola och inte längre uppfyller villkoren för det kostnadsfria busskortet.

Om du nyligen fått en ny skolplacering eller folkbokförts på ny adress och uppfyller villkoren för det kostnadsfria busskortet så dröjer det någon vecka tills ni får busskortet hemskickat. Detta gäller också elever som går på fristående skolor.

Om du bor på annan adress än folkbokföringsadress och har mer än 4 km till skolan kan du ta reda på om du istället har rätt till skolskjuts.

Villkor för att få ett kostnadsfritt busskort

Du ska

  • gå i årskurs 7–9
  • ha minst 4 kilometer mellan folkbokföringsadress och din skola
  • gå i skola i Malmö stad
  • vara folkbokförd i Malmö stad

Så beräknas avståndet inför nytt läsår

Infrastrukturen i kommunen förändras ständigt i takt med att staden utvecklas. Detta innebär bland annat att cykelvägar tillkommer, byggs om och försvinner. Därmed kan avståndet längst cykelbanor mellan din folkbokföringsadress och din skola bli kortare eller längre trots att du inte flyttar eller byter skola.

För att mätningarna varje läsår ska göras längst aktuella cykelbanor nollställs tidigare avståndsberäkningar. Det innebär att inför varje läsårsstart mäts avståndet längst nya uppdaterade vägar och rutter och avstånden kan därför kan skilja sig mot föregående läsår.

Avståndsberäkningen görs enligt Google maps kortaste resväg med cykel. Om avståndet fastställs till 4 km eller mer har du rätt till busskort hela läsåret så länge du inte flyttar eller byter skola.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Du får ett personligt kort, kallat skolbiljett, där du skriver ditt namn på baksidan.
  • Du visar upp ditt kort under resan.
  • Du skickar ett mejl till receptionen.grf@malmo.se för att spärra ett skadat eller borttappat kort.

Spärra kostnadsfritt busskort

Om du tappar bort ditt kort eller att kortet blir skadat ska du anmäla detta till grundskoleförvaltningen genom att skicka e-post till receptionen.grf@malmo.se för att spärra ett skadat eller borttappat kort.

Tänk på att ditt kort upphör att gälla om du flyttar eller byter skola. Avståndsberäkningen kan även komma att förändras inför nytt läsår om vägunderlaget har förändrats mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Riktlinjer för kostnadsfritt busskort

Grundskolenämnden har fattat beslut om riktlinjer för det kostnadsfria busskortet 2021-12-22.

sv