Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är minst 4 kilometer.

Har ditt barn nyligen fått en ny skolplacering så dröjer det någon vecka tills ni får busskortet hemskickat. Detta gäller också elever som går på vissa fristående skolor. Du kan resa utan busskort (skolbiljett) de första två skolveckorna på terminen.

Du som går i årskurs 7–9 och har mer än 4 kilometer till skolan kommer att få en ny resperiod laddad på ditt gamla busskort inför terminsstart. Om du inte har något busskort sedan tidigare kommer du att få ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress inför höstens terminsstart.

Om eleven inte bor på sin folkbokföringsadress

Elever som bor på någon annan adress än folkbokföringsadressen kan lämna in en intresseanmälan för att få sitt kort. Om eleven bor på annan adress behöver adressen styrkas med intyg som visar att eleven bor på denna adress.

När du lämnat in en intresseanmälan så får du ett besked hemskickat om villkoren uppfylls eller inte. Om villkoren uppfylls så kommer kortet att skickas hem till folkbokföringsadressen.

Villkor för att få ett kostnadsfritt busskort

Eleven ska
  • gå i årskurs 7–9
  • ha minst 4 kilometer mellan hemmet och sin skola
  • gå i skola i Malmö stad
  • vara bosatt i Malmö stad.

Det här gäller för kostnadsfritt busskort

  • Du får ett personligt kort, kallat skolbiljett, där du skriver ditt namn på baksidan.
  • Du visar upp ditt kort under resan.
  • Du skickar ett mejl till receptionen.grf@malmo.se för att spärra ett skadat eller borttappat kort.