$left
$middle

Kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress är minst 4 kilometer. Avtåndet mäts längs cykelvägar.

Du som börjar årskurs 7 och uppfyller villkoren för kostnadsfritt busskort kommer att få ett busskort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Du som börjar årskurs 8 eller 9 och uppfyller villkoren får en ny resperiod laddad på ditt gamla busskort inför terminsstart. Du behöver därför spara ditt kort. Om du har mobiltelefon och BankID kan du flytta över kortet till Skånetrafikens app.

Du ska alltid ha busskortet med dig när du åker till och från skolan.

Villkor för att få ett kostnadsfritt busskort

Du ska

  • gå i årskurs 7–9
  • ha minst 4 kilometer längs cykelvägar mellan folkbokföringsadress och din skola
  • gå i skola i Malmö stad
  • vara folkbokförd i Malmö stad.

Om du bor på annan adress än din folkbokföringsadress och har mer än 4 kilometer till skolan kan du ta reda på om du istället har rätt till skolskjuts.

Busskortet kan upphöra att gälla

Tänk på att ditt busskort upphör att gälla om du flyttar eller byter skola och avståndet längs cykelvägar blir mindre än 4 kilometer mellan ditt hem och din skola.

Busskortet kan också upphöra att gälla inför nytt läsår om vägunderlaget ändras så att avståndet längs cykelvägar blir mindre än 4 kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Spärra busskortet

Om du tappar bort ditt kort eller att kortet blir skadat ska du anmäla detta till grundskoleförvaltningen genom att skicka e-post till receptionen.grf@malmo.se för att spärra kortet.

Riktlinjer för kostnadsfritt busskort

Grundskolenämnden har fattat beslut om riktlinjer för det kostnadsfria busskortet 2021-12-22.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv