$left
$middle

Skolskjuts i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Du som går i kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola eller anpassad grunskola kan ha rätt till skolskjuts. För att få prövat om du kan ha rätt till skolskjuts ska du skicka in en ansökan om skolskjuts. När din ansökan har kommit in till oss utreder en handläggare om du har rätt till skolskjuts utifrån de uppgifter du lämnat in.

Du kan få hjälp med ärenden gällande skolskjuts genom att ringa till Malmö stads kontaktcenter på 040-34 10 00. Du kan också besöka stadshusets reception på August Palms plats 1, servicecenter Rosengård på Frölichs väg 3 eller servicecenter Värnhem på Fredsgatan 21.

Rätten till skolskjuts

Bedömningen av en elevs rätt till skolskjuts ser olika ut beroende på om den skola eleven går på är

 • elevens skolskjutsskola
 • en önskad kommunal skola eller en fristående skola som inte är elevens skolskjutsskola.

Eleven kan ha rätt till skolskjuts om det finns behov av sådan med hänsyn till

 • färdvägens längd (som mäts mellan hemmet och skolskjutsskolan)
 • trafikförhållanden
 • eventuell funktionsnedsättning eller
 • någon annan särskild omständighet.

Eleven kan ha rätt till skolskjuts enbart om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för Malmö stad och om behov finns med hänsyn till

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • eventuell funktionsnedsättning eller
 • någon annan särskild omständighet.

Färdvägens längd och avståndskrav

För att ha rätt till skolskjuts på grund av avstånd ska avståndet mellan hem och skolskjutsskola vara längre än

 • 2 kilometer om du går i förskoleklass till årskurs 3
 • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
 • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9.

Om du har växelvist boende

Bor du växelvis hos dina föräldrar eller vårdnadshavare i Malmö kan du i vissa fall få skolskjuts från båda bostadsadresserna. Du ska bo ungefär lika mycket på båda ställena. Rätten till skolskjuts vid växelvist boende gäller endast inom Malmö stads gränser.

Då har du inte rätt till skolskjuts

Du har vanligtvis inte rätt till skolskjuts om

 • du söker en skola som ligger långt från hemmet och väljer att gå på den
 • du väljer att byta skola
 • du flyttar men går kvar på din gamla skola
 • du går på en fristående skola eller på en kommunal skola utanför Malmö stad.

Behov av skjuts till skolan vid tillfällig skada

Om du tillfälligt skadat dig under skoltid, till exempel brutit benet, och inte kan ta dig till skolan på det sätt du brukar kan du läsa om vilket stöd Malmö stads olycksfallsförsäkring kan ge. 

Om du tillfälligt skadat dig utanför skoltid kan du undersöka vilken ersättning din privata försäkring kan erbjuda.

Du har alltid rätt att ansöka om skolskjuts för att få din ansökan prövad.

Om barnet beviljas skolskjuts

Beslutet om skolskjuts gäller under den period som anges i beslutet, så länge inget förändras, som till exempel att du byter skola eller flyttar. Du behöver meddela Malmö stad om förutsättningarna som gjort att skolskjuts beviljats för ditt barn ändras.

När handläggaren prövar ditt barns rätt till skolskjuts följer hen skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts.

Olika färdsätt vid skolskjuts

Din skola meddelar vilket färdsätt barnet ska resa med inom ramen för sin skolskjuts. När skolan väljer färdsätt tas hänsyn till elevens ålder och mognad.

Huvudregeln är att skolskjuts ska ske med allmänna kommunikationer genom busskort. Under vissa förutsättningar kan eleven inte resa med kollektivtrafik utan är i behov av att färdas med skolskjutsfordon (skoltaxi, skolbuss eller specialfordon).

Skolskjutsen gäller från en plats i anslutning till elevens hem, till skolan och tillbaka. Det är skoltiden som styr schemat för skolskjuts.

Barnet som har beviljats busskort behåller samma kort under hela perioden. Skolan registrerar en ny resperiod när det behövs.

Om barnet inte haft skolskjuts i form av busskort sedan tidigare så skickas busskortet till barnets folkbokföringsadress.

Vänd dig till din skola för att spärra ett skadat eller borttappat kort.

Om du har mobiltelefon och BankID kan du flytta över busskortet till Skånetrafikens app.

Om barnet har beviljats skolbuss så informerar skolan om skolbusstider och aktuella hållplatser.

För mer information kontakta skolan.

Har barnet särskilda skäl kan hen få skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon. Barnets skola informerar om tider och var barnet hämtas och lämnas.

Vid resa med skolskjutsfordon eftersträvas alltid samåkning. Det innebär att du får acceptera att samåka med andra och att både resväg och restid kan variera.

För mer information kontakta skolan.

Frågor, synpunkter eller klagomål

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande din skolskjuts så prata med din skola.

Om eleven går i årskurs 7-9

Går du i årskurs 7–9 och har längre än fyra kilometer till skolan? Då kan i stället ett kostnadsfritt busskort vara aktuellt för dig.

Riktlinjer för skolskjuts

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv