$left
$middle

Fritidshem

Fritidshemmen är till för skolelever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Barn som har behov av att vara på fritidshem på grund av familjens situation kan också ha rätt till plats. Du betalar en avgift för platsen på fritidshem.

Regler för plats på fritidshem

Avgift för fritidshem

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen.

Öppettider

Fritidshemmens öppettider (ramtider) är klockan 06.15–18.30, men tiderna kan variera mellan olika skolor beroende på behov. Kontakta din skola för mer information.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar serveras även lunch.

Barn med föräldrar som arbetar eller studerar på obekväma tider kan ansöka om plats på Johannesskolans OB-fritidshem.

Kontakt

För att komma i kontakt med fritidshemmen – se kontaktuppgifter hos respektive skola.

Kontakta oss

sv