$left
$middle

Munkhätte­skolan

Munkhätteskolans vision är att alla elever är allas elever. Med långsiktiga mål åtföljt av dagliga insatser ser vi förbättrade resultat och relationer. Skolan följer ett tillitsbaserat ledarskap där du som anställd får möjlighet att ta ansvar och utvecklas inom verksamheten.

Vår skola är en inkluderande F-9-skola med cirka 670 elever, varav cirka 25 elever tillhör vår anpassad grundskola. Enheten Team Munkhättan, för elever med rörelsehinder och kommunikationssvårigheter, är en inkluderad del av grundskolan. Sedan höstterminen 2020 har vi även en anpassad grundskola hos oss med tre klasser, både elever som läser ämnes- och ämnesområden. Vi är cirka 160 medarbetare och stolta över mångfalden och den breda kompetensen som skolan besitter.

Vår undervisning präglas av innovation och nyfikenhet, och vi arbetar aktivt med Att Skriva sig till Läsning (ASL ), Reciprok Undervisning (RU) och Singaporemodellen i matematik. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som tillsammans med skolans medarbetare verkar förebyggande och hälsofrämjande utifrån elevhälsomötet (EHM). Arbetsmodellen möjliggör en givande samverkan där allas kompetens och profession nyttjas.

Om Munkhätteskolan

Munkhätteskolan är en F-9 grundskola samt 1-6 anpassad grundskola i stadsdelen Fosie i Malmö.

Munkhätteskolans anpassad grundskola

På Munkhätteskolan finns anpassad grundskola med elever i årskurserna 1-6, med inriktning ämnen och ämnesområden.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv