$left
$middle

Om Munkhätteskolan

Munkhätteskolan är en F–9-grundskola samt 1-6 grundsärskola belägen i stadsdelen Fosie i Malmö. Vår skola har ca 640 elever som omfattar förskolaklass, grundskola, grundsärskola, team munkhättan, fritidshem och LSS-hemvist. Team Munhättan som är en inkluderande del av grundskolan omfattar elever företrädesvis med rörselsehinder i kombination med kommunikationssvårigheter.

På Munkhätteskolan strävar vi efter att varje lektion ska genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt. Språk och lärande hänger oupplösligt samman och varje möte med en elev är ett tillfälle för språkutveckling oavsett var det sker.

På Munkhätteskolan arbetar all personal aktivt för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse och ett av verktygen är samarbete och samplanering mellan de olika professionerna på skolan. I vårt arbete läggs det stor vikt vid hur vi bemöter varandra och att vi har en trygg lärandemiljö på skolan.

Skolan är totalrenoverad både inne och ute. Vi har ljusa, funktionella, it-anpassade och vackra lokaler och flera inbjudande skolgårdar byggda för de olika stadierna. Fritidshemmet har egna rymliga lokaler.

Skolan har nya skolgårdar som ger möjligheter till många aktiviteter. Där finns bland annat multiarenor, spelplan, klätterställningar, gungor och gröna ytor.