$left
$middle

Stenkulaskolan

Bild på Stenkulaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Stenkulaskolan är en F–9-skola med cirka 560 elever i Östra Sorgenfri. På skolan har vi förskoleklasser, fritidshem och en inkluderande hörselverksamhet. Hörselverksamheten tar emot elever från hela Malmö.

På skolan har vi också en Central Autismverksamhet som även den tar emot elever från hela Malmö.

We make the world a better place - genom att skapa förutsättningar så att alla barn kan lära sig. Detta gör vi genom att skapa språkutvecklande lärmiljöer, arbeta med digitala verktyg samt öka elevernas delaktighet genom Student Voice.

 

Stenkulaskolan, en Apple Distinguished School, Malmö - oktober 2022

Stenkulaskolan är glada att kunna meddela att den har erkänts som en Apple Distinguished School för 2022–2025 för att vi under många år arbetat med att utbilda lärare i att kunna skapa en tillgänglig och språkutvecklande lärmiljö med användande av digitala verktyg. Apple Distinguished Schools är centrum för innovation, ledarskap och pedagogisk excellens. De använder Apples teknik för att inspirera till kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande i lärande, undervisning och skolmiljön, och har dokumenterade resultat av akademiska prestationer.

“Stenkulaskolan har under många år arbetat med att gör skolan tillgänglig för alla barn och utveckla normbilden på skolan. IKT som accelerator för pedagogiken har varit ett medel för att nå fler barn genom en meningsfullare undervisning samt vägar som tidigare inte varit tillgängliga” - Rektor Tomas Strand

Valet av Stenkulaskolan som en Apple Distinguished School framhäver vår framgång som innovatör och en övertygande inlärningsmiljö som engagerar eleverna och ger konkreta bevis på akademisk prestation.

Vi ser goda resultat av att lärare kan kombinera ljud, text och bild för att variera och anpassa undervisningen samtidigt som eleverna kan ta till sig kunskap på det sätt som passar varje enskild elev bäst.

Snabbval till skolans sidor

sv