$left
$middle

Stenkulaskolan

Bild på Stenkulaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Stenkulaskolan är en F–9-skola med cirka 560 elever i Östra Sorgenfri. På skolan har vi förskoleklasser, fritidshem och en inkluderande hörselverksamhet. Hörselverksamheten tar emot elever från hela Malmö och sydvästra Skåne.

På skolan har vi också en Central Autismverksamhet som även den tar emot elever från hela Malmö.

We make the world a better place - genom att skapa förutsättningar så att alla barn kan lära sig. Detta gör vi genom att skapa språkutvecklande lärmiljöer, arbeta med digitala verktyg samt öka elevernas delaktighet genom Student Voice.

Snabbval till skolans sidor