$left
$middle

Stenkula­skolan

Stenkulaskolan är en F–9-skola med cirka 560 elever i Östra Sorgenfri. På skolan har vi förskoleklasser, fritidshem och en inkluderande hörselverksamhet. Hörselverksamheten tar emot elever från hela Malmö.

På skolan har vi också en Central Autismverksamhet som även den tar emot elever från hela Malmö.

We make the world a better place - genom att skapa förutsättningar så att alla barn kan lära sig. Detta gör vi genom att skapa språkutvecklande lärmiljöer, arbeta med digitala verktyg samt öka elevernas delaktighet genom Student Voice.

Informationsträff till dig med barn som har hörselnedsättning

Informationsträff 10 oktober till dig med barn som har en hörselnedsättning och som ska börja skolan hösten 2024.

Om Stenkulaskolan

Skolan viktigaste uppdrag och fokus är ökad måluppfyllelse bland våra elever.

Stenkulaskolans fritidshem

På skolan har vi fyra fritidshem: Kristallen, Silverkulan, Spåkulan och Guldkulan

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv