$left
$middle

Stenkulaskolans fritidshem

Fritidshemmet är till för barn som är i behov av omsorg före och efter skoltid. Stenkulaskolans fritidshem omfattar elever i årskurs F-6.

På skolan har vi fyra fritidshem: Kristallen, Silverkulan, Spåkulan och Guldkulan

All personal som arbetar på fritidshemmet på eftermiddag arbetar i skolans ordinarie verksamhet på förmiddag. Fritidshemsverksamheten organiseras och leds av biträdande rektorn Johanna Pärlendal.

Fritidshemmens pedagogiska verksamhet är mycket viktig för elevernas sociala utveckling.

Vissa barn har morgonomsorg och då öppnar fritidshemmen kl: 06:15 och håller öppet fram till skolstarten. Fritidshemmets eftermiddagsverksamhet startar när elevernas sista lektion slutar.

Mellan 14.00 och 15.00 äter eleverna mellanmål.

Stenkulaskolan

Stenkulaskolan

Telefon:
040-34 67 25
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Östra Farmvägen 30
sv