$left
$middle

Näktergalen

Näktergalen mentorsverksamhet är ett samarbete mellan Malmö högskola och Stenkulaskolan.

Elever mellan 8-12 år har möjlighet få en student som studerar vid Malmö högskola som mentor. Barn och mentor träffas efter skoltid en gång i veckan, cirka två-tre timmar under oktober-maj.

Det är frivilligt att delta i Näktergalen. Barnet ansöker tillsammans med sina vårdnadshavare i augusti då det finns broschyrer på skolan. Varje par bestämmer själva vad de vill göra. Tanken är att aktiviteterna ska vara vardagliga och gärna kostnadsfria.

Barn och mentor lär av varandra och har trevligt tillsammans. De kan ta del av vad Malmö har att erbjuda: besöka högskolan, gå på museum eller bibliotek, idrotta, vara ute i naturen eller vara hemma hos varandra och baka, spela spel, måla eller vad just de är intresserade av.

Näktergalen arrangerar även gemensamma aktiviteter som är gratis, till exempel lekar, teater, pyssel eller spelaktiviteter.

Vill du veta mer?

Näktergalen finns på fyra skolor i Malmö. Sedan start 1997 har mer än 3000 barn och mentorer träffats. Näktergalen/Nightingale finns även i 24 olika europeiska städer samt i Uganda.

Mer information om Näktergalen:
Näktergalen Malmö
Näktergalens Facebook

Kontaktpersoner för Näktergalen på Stenkulaskolan
Rachid Toufik 0729-73 21 31
Malin Ehrlow 0723-81 42 70

Stenkulaskolan

 • Stenkulaskolan

  • Telefon:  040-34 67 25
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Östra Farmvägen 30
sv