$left
$middle

En Apple Distinguished School

Stenkulaskolan, en Apple Distinguished School, Malmö

Stenkulaskolan är glada att kunna meddela att den har erkänts som en Apple Distinguished School för 2022–2025 för att vi under många år arbetat med att utbilda lärare i att kunna skapa en tillgänglig och språkutvecklande lärmiljö med användande av digitala verktyg. Apple Distinguished Schools är centrum för innovation, ledarskap och pedagogisk excellens. De använder Apples teknik för att inspirera till kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande i lärande, undervisning och skolmiljön, och har dokumenterade resultat av akademiska prestationer.

“Stenkulaskolan har under många år arbetat med att gör skolan tillgänglig för alla barn och utveckla normbilden på skolan. IKT som accelerator för pedagogiken har varit ett medel för att nå fler barn genom en meningsfullare undervisning samt vägar som tidigare inte varit tillgängliga” - Rektor Tomas Strand

Valet av Stenkulaskolan som en Apple Distinguished School framhäver vår framgång som innovatör och en övertygande inlärningsmiljö som engagerar eleverna och ger konkreta bevis på akademisk prestation.

Vi ser goda resultat av att lärare kan kombinera ljud, text och bild för att variera och anpassa undervisningen samtidigt som eleverna kan ta till sig kunskap på det sätt som passar varje enskild elev bäst.

Stenkulaskolan

Stenkulaskolan

Telefon:
040-34 67 25
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Östra Farmvägen 30
sv