Sjukhusskolan

Alla elever inskrivna på sjukhus erbjuds undervisning enligt skollagen. Undervisningen inom sjukhusskolan sker enskilt eller i grupp och hålls av legitimerade lärare. Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan eleven, hemskolan och vårdnadshavarna.

Syftet med sjukhusskolan är att

  • fungera som en länk mellan elev och hemskolan
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera elevens lärande
  • anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens oro inför det fortsatta skolarbetet.

Sjukhusskolans tre verksamheter

Barn 1

Barn 1 erbjuder undervisning till elever inskrivna på vårdavdelningar på Skånes universitetssjukhus (SUS).

BUP-skolan

BUP-skolan erbjuder undervisning till elever under begränsad tid som har kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin på Skånes universitetssjukhus (SUS).

För mer information om BUP-skolan kan du kontakta sektionschef Maria Zackrisson.

Telefon: 0708-48 89 29
E-post: maria.zackrisson@malmo.se

Velanderskolan

Velanderskolan är en skola som är integrerad i Velandergården, ett behandlingshem för cirka 11 elever där vård, skola och fritidsaktiviteter finns under samma tak.

Undervisningen och behandlingen riktar sig till elever i högstadieåldern. För att få en plats på Velanderskolan ska en kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vara etablerad.

På Velanderskolan sker undervisningen och fritidsaktiviteter i samarbete med vårdgivaren. Skolan har även ett nära samarbete med hemmet.

För mer information kan du kontakta Velanderskolans rektor Stefan Kardum.

Telefon: 0733-01 45 12

E-post: stefan.kardum@malmo.se

Ansvar mellan Malmö stad och hemskola

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen, grundskole-förordningen och gymnasieförordningen. Det är hemskolan som har huvudansvar för elevens skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under elevens sjukhusvistelse. Sjukhusskolans huvudman är Malmö stad och ingår i kommunens ansvar.