$left
$middle

Sjukhusskolan

Alla elever inskrivna på sjukhus erbjuds undervisning enligt skollagen. Undervisningen inom sjukhusskolan sker enskilt eller i grupp och hålls av legitimerade lärare. Sjukhusskolan är den förmedlande länken mellan eleven, hemskolan och vårdnadshavarna.

Syftet med sjukhusskolan är att

  • fungera som en länk mellan elev och hemskolan
  • ge eleven kontinuitet i inlärningen
  • stimulera och motivera elevens lärande
  • anpassa undervisningen efter elevens behov och förmåga
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens oro inför det fortsatta skolarbetet.

Sjukhusskolans verksamheter

Barn 1

Barn 1 erbjuder undervisning till elever inskrivna på vårdavdelningar på Skånes universitetssjukhus (SUS).

BUP-skolan

BUP-skolan erbjuder undervisning till elever under begränsad tid som har kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin på Skånes universitetssjukhus (SUS).

För mer information om BUP-skolan kan du kontakta sektionschef Maria Zackrisson.

Telefon: 0708-48 89 29
E-post: maria.zackrisson@malmo.se

Undervisning på Velandergårdens behandlingshem

Velandergården är ett behandlingshem inom Region Skåne. Under tiden som patienter är i behandling har de sjuhusundervisning av legitimerade lärare.

Det är vården som remitterar patienter för behandling på Velandergården.

På Velanderskolan sker undervisningen och fritidsaktiviteter i samarbete med vårdgivaren.

Lärarna har regelbunden kontakt med ordinarie skola.

För mer information kan du kontakta Maria Zachrisson.

Telefon: 0708-48 89 29
E-post: maria.zackrisson@malmo.se

Ansvar mellan Malmö stad och hemskola

Rätten till undervisning på sjukhus regleras i skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen. Det är hemskolan som har huvudansvar för elevens skolgång och sjukhusskolan ansvarar för undervisningen under elevens sjukhusvistelse. Sjukhusskolans huvudman är Malmö stad och ingår i kommunens ansvar.

Kontakta oss

sv