$left
$middle

Kinesiska på Oxievångsskolan

Är du intresserad av att läsa kinesiska? Oxievångsskolan erbjuder, i mån av plats, elever från hela Malmö en unik möjlighet att lära sig kinesiska från årskurs 6.

Förutom det verbala lär man sig ett levande skriftspråk. I början blir det enklare ord och fraser på talspråk. Man lär sig inte bara språket utan även om kinesisk kultur, seder och traditioner. Oxievångsskolan erbjuder Malmö kinesiska som språkval.

I juli 2014 trädde en ny kursplan för kinesiska i kraft. I och med detta sänktes kunskapskraven på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Det innebär att elever får möjlighet att lära sig kinesiska i en långsammare takt.

Kinesiska tillhör inte samma språkfamilj som svenskan och skiljer sig en del i uttal. Varje stavelse har en ton, en melodi. Ofta säger en film mycket mer, visar gester och mimik därför används film i undervisningen. Ibland får eleverna ljudfiler med inspelade glosor för att lyssna på och öva uttalet till.

Att lära sig de kinesiska tecknen är tidskrävande, men det finns logiska system. Ofta används både digitala bilder och i pappersform för att eleven ska kunna koppla ihop begreppen.

Är du intresserad av att läsa kinesiska?

Från årskurs 6 till 9 kan du välja att läsa kinesiska som språkval på Oxievångsskolan. Alla elever i Malmö är välkomna att ansöka.

Nydalaskolan

sv