$left
$middle

Kontakta Oxievångsskolan

På denna sida hittar du kontaktinformation till båda våra hus. Söker du efter en lärares kontaktuppgifter finns dessa på Infomentor.

Kristina Agrell
Rektor F-9 och anpassad grundskola
Telefon: 0708-51 89 58
E-post: kristina.agrell@malmo.se

Oxievångsskolan förskoleklass till årskurs 6

Besöksadress: Lerbråkavägen 1
Tel: 040-34 68 13

Jasminka Hadzimujagic
Skoladministratör förskoleklass till årskurs 9
Telefon: 0708-83 55 30
E-post: jasminka.hadzimujagic@malmo.se

Anna Norén
Biträdande rektor F - 6 samt anpassad grundskola
Telefon: 0733-16 02 20
E-post: anna.noren@malmo.se

Oxievångsskolan årskurs 7 till 9

Besöksadress: Keramikvägen 122
Tel: 040-34 69 49

Hanna Draxell
Biträdande rektor gemensamt ansvar för årskurs 7, 8 och 9
Telefon: 0729-96 34 34
E-post: hanna.draxell@malmo.se

Johan Rasmusson
Biträdande rektor gemensamt ansvar för årskurs 7, 8 och 9
Telefon: 0708-42 58 63
E-post: johan.rasmusson@malmo.se

sv