$left
$middle

Om Oxievångsskolan

Oxievångsskolan är en grundskola med årskurserna förskoleklass till och med årkurs 9. Vi har cirka 800 elever och cirka 100 medarbetare. Skolan ligger i en vacker miljö, omgiven av naturen i Oxie, strax utanför Malmö.

Oxievångsskolan är en grundskola inom Grundskoleförvaltningen i Malmö stad och består av två fastigheter 7-9 samt F-6 samt en grundsärskola under uppbyggnad.

Vid Lerbråkavägen ligger vår verksamhet för de yngre barnen. I det huset finner vi årkurserna förskoleklass till och med årkurs 6 samt fritidshem. Denna verksamhet är en liten skola med få elever mitt i det gröna Oxie. Skolan består av ca 54 elever i samtliga årskurser, förskoleklass till årskurs 6.

Ett stenkast bort vid Keramikvägen, ligger huset som har högstadiet med årskurserna 7, 8 och 9. Denna verksamhet har kapacitet för 190 elever i varje årskurs men i dagsläget går ungefär 170 elever per årskurs. Högstadiet har även en musikprofilklass i varje årskurs med särskild antagning i åk 7.

Skolan är organiserad i arbetslag som följer ett stadie genom deras tid på vår skola. En grupp lärare arbetar i arbetslag förskoleklass till årskurs 3, en grupp lärare mot barnen i årkurs 4 till och med 6 och på högstadiet följer lärarna årkurs 7, 8 eller 9. Det betyder att eleven har samma lärare under de tre åren de spenderar i ett stadie hos oss.

Vår vision är att alla våra elever ska minnas sin skoltid som meningsfull och glädjerik. På Oxievångsskolan sätter vi varje elev i fokus och bygger vårt ledarskap på goda relationer. Vi stöttar varandra och kompletterar varandras kompetenser. Vi arbetar därför aktivt för att skapa trygghet och studiero i en miljö som stimulerar elevens lust och motivation att lära. Vi är av Skolverket en kvalitetssäkrad skola för hållbar utveckling och lägger stor vikt på de globala målen och lärande för hållbar utveckling.

Forskningsbaserat lärande är i fokus, vilket visar sig i våra åtaganden på skolan som sätts i varje separat ämneslag vilket kallas SÄL-team. Dessa fokuserar på utvecklande åtaganden där vi kontinuerligt analyserar och sätter riktning för att hur vi vuxna ska utveckla vår undervisning så våra elever når högre resultat. Genom vårt fokus på DigiMIK ligger skolan i framkant när det gäller digitalisering och lärande.

Kollegiet på skolan är ett engagerat kollegium som driver skolans utveckling framåt, tillsammans med skolans ledningsgrupp. Förstelärare finns i varje arbetslag och har som uppdrag att tillsammans med ledning, DigiMIK och elevhälsoteam planerar, driva, följa upp och utveckla våra åtaganden.

Högstadiet har en musikprofil där eleverna får utveckla sin musikaliska sida och vi har ett stort fokus på kultut och skapande i skolan vilket ger en särskild estetisk känsla på skolan. Vi har också ett nära samarbete medPolisen, Räddningstjänsten MFF och Drivkraft Malmö men även med andra aktörer som fritidsgården i Oxie och Oxiebiblioteket.

Tillsammans sätter vi en gemensam riktning för organisationen, där kunskap, trygghet och hög måluppfyllelse står i fokus. Genom att leda och skapa förutsättningar till en lärande kultur lär vi av varandra, utvecklas och trivs. Tillsammans skapar vi Varje elevs bästa skola.