$left
$middle

Musikprofil på Oxievångsskolan

På Oxievångsskolan har vi klasser med musikprofil i årskurserna 7–9.

Oxievångsskolans musikprofil årskurs 7-9 är inriktad mot populärmusik och ensemblespel. Vi arbetar med konsertprojekt som med stigande ålder blir allt mer elevstyrda. För oss är det viktigt att du har ett stort musikintresse och är beredd att spela olika instrument. Vi vill att du är öppen för att prova olika stilar och uttryck för att utvecklas musikaliskt tillsammans med oss!

Du kommer fördjupa dig inom instrumentspel/sång, kör, analogt –och digitalt musikskapande, ljudteknik och mycket annat. Detta gör du i någon av våra musiksalar, välutrustade replokaler eller vår moderna musikstudio. Du kommer också att genomföra både mindre och större konserter inom och utanför skolan under dina tre år hos oss.

Att gå i musikprofil innebär att du kommer att ha en utökad timplan med fördjupning inom ämnet musik. Du går i en specifik musikprofilklass tillsammans med andra elever som delar ditt musikintresse. Vår profil präglas mycket av utåtriktad verksamhet i form av olika typer av konsertprojekt och andra framträdanden. Vi samarbetar också med andra aktörer i Malmös musikliv.

För att bli antagen till musikprofilklassen gör du en särskild ansökan och därefter ett färdighetsprov där du visar upp dina förkunskaper enskilt och i grupp. Om du blir antagen blir du därmed garanterad en plats på vår skola och behöver inte göra något skolval inför höstenterminen.

Färdighetsprov vid Oxievångsskolan

När du ansökt till musikprofilen inför årskurs 7 kommer du att kallas till en färdighetsprövning. Denna kommer att äga rum 7 november - 2 december. Prövningen består av en individuell del och en gemensam del.

Under den individuella delen vill vi att du berättar om dig själv och varför du sökt till musikprofilen. Du kommer sedan att få visa upp dina kunskaper i sång och instrumentspel. Vi vill att du förbereder en valfri sång/rap som du visar upp. För instrumentspelet finns piano, gitarr, bas och trumset att tillgå, men du får givetvis ta med ditt eget instrument om du vill. Du får gärna spela flera instrument om du kan. Om du har något annat musikaliskt som du vill visa upp, som till exempel en video eller inspelad musik får du gärna ta med det också.

Under den gemensamma delen kommer du tillsammans med andra sökande att få göra puls –och rytmövningar. Du kommer också att sjunga gemensamt med de andra i din grupp.

Färdighetsprovet innefattar grupp- och individuella övningar som berör:

  • Spelprov bredd
  • Analogt eller digitalt spelprov
  • Rytmik
  • Sång
  • Scen, musikintresse och samarbete i grupp

Efter färdighetsprovet sker ett urval baserat på resultatet från provtillfället. Resultatet på färdighetsprovet ligger till grund för antagningen.

Läs mer om ansökan

Nydalaskolan

sv