$left
$middle

Skolor som omlokaliseras

När en skola i Malmö ska renoveras, byggas om eller rivas måste skolverksamheten tillfälligt flytta till en annan skola eller lokal.

Det är skolans rektor som informerar elever, vårdnadshavare och medarbetare när det är aktuellt.

I samband med skolplacering mäter vi avståndet till skolans ordinarie adress, även om eleverna för tillfället är lokaliserade någon annanstans.

Skolor som omlokaliseras de närmaste åren

Omlokaliseras till: Kvarter Dekanen, byggnad E

Orsak: Renovering av Bulltoftaskolans ventilationssystem.

Period: Augusti 2023–augusti 2025

Omlokaliseras till: Oxievångsskolan, Broskolan och paviljonger på Oxie IP (idrottsplats)

Orsak: Kungshögsskolan ska renoveras och byggas till.

Kungshögsskolan årskurs F-1 är på Broskolan
Kungshögsskolan årskurs 2-4 är på Oxie IP (paviljonger)
Kungshögsskolan årskurs 5-6 är på Oxievångsskolan

Period: Augusti 2021– till och med hösten 2023

Omlokaliseras till: Limhamnsskolan (fastigheten Lokstallet 1)

Orsak: Ny skola färdigställs i Hyllie.

Period: Augusti 2019– 2024

Tidsplanen kan förändras

Tidsplanen och planeringen för skolor som ska omlokaliseras kan förändras. Det beror på att förutsättningarna kan förändras och att grundskoleförvaltningen måste ta hänsyn till bland annat bygglov, politiska beslut i berörda nämnder, upphandling och tillgången på lediga och ändamålsenliga skollokaler dit eleverna kan flyttas tillfälligt.

Kontakta oss

Grundskoleförvaltningen

Telefon:
040-34 90 90
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
Postadress:
Grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Rönnblomsgatan 6A
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv