$left
$middle

Skolor som omlokaliseras

När en skola i Malmö ska renoveras, byggas om eller rivas måste skolverksamheten tillfälligt flytta till en annan skola eller lokal.

Det är skolans rektor som informerar elever, vårdnadshavare och medarbetare när det är aktuellt. Läs mer på skolans egna webbsidor.

I samband med skolplacering mäter vi avståndet till skolans ordinarie adress, även om eleverna för tillfället är lokaliserade någon annanstans.

Skolor som omlokaliseras de närmaste åren

Tidsplanen kan förändras

Tidsplanen och planeringen för skolor som ska omlokaliseras kan förändras. Det beror på att förutsättningarna kan förändras och att grundskoleförvaltningen måste ta hänsyn till bland annat bygglov, politiska beslut i berörda nämnder, upphandling och tillgången på lediga och ändamålsenliga skollokaler dit eleverna kan flyttas tillfälligt.

sv