$left
$middle

Anpassad grundskola

I anpassad grundskola, tidigare kallad grundsärskola, går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Anpassade grundskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå där eleverna befinner sig. Inom anpassade grundskolan finns också träningsskolan för den grupp av elever som har störst behov av stöd.

Anpassade grundskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av de båda. Efter anpassade grundskolan finns det möjlighet att läsa vidare på anpassade gymnasieskolan eller på Lärvux om du är över 20 år.

Anpassade grundskolans läroplan och ämnen

Anpassade grundskolans läroplan anger varje ämnes syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Målen ska ha uppnåtts i slutet av årskurs sex och nio.

Läroplan för anpassad grundskola

Betyg i ämnen

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär att betyg sätts i den anpassade grundskolans ämnen. Betyg sätts i anpassade grundskolan från årskurs 6. Varje termin får eleven också en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen.

Betygsbeteckningarna är A till E. Betyget E eller högre i slutet av årskurs 6 betyder godkänt.

En elev i anpassade grundskolan kan även genomgå en prövning i ett eller flera ämnen och på så sätt få betyg också i grundskolan.

Träningsskolans ämnesområden

Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ett ämne och behöver extra stöd.

Följande ämnesområden finns inom träningsskolan:

 • estetisk verksamhet
 • kommunikation
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • verklighetsuppfattning.

Omdömen i ämnesområden

Elever som läser ämnesområden får en individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen. Elevens förutsättningar avgör vilka kunskapskrav som ställs. I årskurs nio bedömer skolan om eleven har uppnått grundläggande eller fördjupade kunskaper.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv