$left
$middle

Internationella grundskolor

I Malmö finns två grundskolor som undervisar på engelska. De internationella skolorna i Malmö är Malmö International School, som är kommunal och avgiftsfri, och Bladins International School som har statligt stöd och därmed rätt att ta ut avgift.

Malmö International School

Malmö International School (MIS) är en kommunal grundskola för elever som är mellan 5 och 16 år. Skolan bedriver all undervisning på engelska. MIS är certifierad av IBO (International Baccalaureate Organisation) för Primary Years Programme och för Middle Years Programme.

Alla elever på skolan följer IB-programmen. Inga elevavgifter tas ut.

Bladins International School of Malmö

Bladins International School of Malmö är en fristående grundskola som erbjuder undervisning på engelska. Skolan följer läroplanen för The International Baccalaureate Primary Years Programme och Middle Years programme (PYP och MYP).

Bladins tar ut elevavgift.

Läs mer

Kontakta oss

sv