$left
$middle

Bulltoftaskolan

På Bulltoftaskolan finns cirka 285 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två fritidshemsavdelningar som samverkar med förskoleklass och skola.

På Bulltoftaskolan finns cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns en klass i varje årskurs i årskurs F–3. Från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögskolan och Mölletoftaskolan slås ihop. Vi har två fritidshemsavdelningar för elever i F–6 som samverkar med förskoleklass och skola.

Bulltoftaskolan flyttar tillfälligt

Bulltoftaskolan flyttar tillfälligt till Rådmansvången. Förskoleklasserna placeras på Mölletoftaskolan.

Om Bulltoftaskolan

På Bulltoftaskolan finns cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Bulltoftaskolans fritidshem

Vi som arbetar här är utbildade fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv