$left
$middle

Bulltoftaskolan

Bild på Bulltoftaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Bulltoftaskolan finns cirka 285 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två fritidshemsavdelningar som samverkar med förskoleklass och skola.

Snabbval till skolans sidor