$left
$middle

Bulltoftaskolan

Bild på Bulltoftaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Bulltoftaskolan finns cirka 285 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två fritidshemsavdelningar som samverkar med förskoleklass och skola.

Bulltoftaskolan flyttar tillfälligt till Rådmansvångens skola höstterminen 2023

Bulltoftaskolans ventilationssystem är undermåligt och behöver bytas ut och därför kommer hela verksamheten att flytta till Rådmansvångens skola under renoveringen. Planen är att man ska stanna där till vårterminen 2025. Eleverna kommer att bli bussade mellan Bulltoftaskolan och Rådmansvångens skola.

Vid frågor kontakta omlokaliseringsansvarig Bertil Sollevi, bertil.sollevi@malmo.se 

Snabbval till skolans sidor

sv