Bulltoftaskolan

Bild på Bulltoftaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Bulltoftaskolan finns cirka 285 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har två fritidshemsavdelningar som samverkar med förskoleklass och skola.

Snabbval till skolans sidor

Senast ändrad: