$left
$middle

Bulltoftaskolans fritidshem

Vi som arbetar här är utbildade fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare.

Vi som arbetar här är utbildade fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare. Under skoldagarna öppnar vi 06.15 på avdelningen Kristallen för alla barn som har behov av morgonomsorg, och frukosten serveras 07.30 i matsalen. Efter frukosten är alla på fritidshemmet ute på lilla skolgården tills skolan börjar 08.20 (onsdagar 09.00). Mellanmålet serveras mellan 13.30 och 14.00. Stänger gör vi på Kristallen 18.00.

Kompletterar skolan

Fritidshemmets syfte är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Varje eftermiddag har barnen möjlighet till lek, de har egna valmöjligheter att göra det de känner för. Parallellt med detta erbjuder vi pedagoger en planerad verksamhet.

Vi arbetar mest avdelningsvis, men vid vissa tillfällen som under loven gör vi roliga saker tillsammans mellan avdelningarna. Vi har en öppenhet mellan avdelningarna, till exempel när barnen vill leka med en kompis på en annan avdelning. Vi firar fritidshemmets dag (i maj) tillsammans med de övriga fritidshemmen i området. Då är vi i Beijers Park och hittar på roliga saker.

Bulltoftaskolan

 • Bulltoftaskolan

  • Telefon:  040-34 69 27
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rådmansgatan 24B
sv