$left
$middle

Om Bulltoftaskolan

Bulltoftaskolan ingår tillsammans med Karlshögskolan och Mölletoftaskolan i Bulltofta rektorsområde.

På Bulltoftaskolan finns cirka 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns en klass i varje årskurs i årskurs F–3. Från årskurs 4 bildas tre paralleller då elever från Bulltoftaskolan, Karlshögskolan och Mölletoftaskolan slås ihop. Vi har två fritidshemsavdelningar för elever i F–6 som samverkar med förskoleklass och skola.

Flera i personalen har arbetat länge på skolan vilket ger stabilitet och bevarar positiva traditioner. Vi har också nya medarbetare som ger oss inspiration i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam.

På skolan har vi en kulturell mångfald och arbetar aktivt för integration. Det finns en förberedelseklass för nyanlända elever i årskurserna 4–6. Cirka 40 procent av eleverna på skolan är flerspråkiga.

Skolbiblioteket och skönlitteraturen intar en central plats i det pedagogiska arbetet. Vi har ett bibliotek för F–3 och ett för 4–6.

Vi samarbetar med lärarutbildningen vid Malmö Universitet.

Vi har en kompetensutvecklingsplan som innehåller utveckling i matematik, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning. Nu arbetar vi vidare med att öka måluppfyllelsen.

Bulltoftaskolan

 • Bulltoftaskolan

  • Telefon:  040-34 69 27
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rådmansgatan 24B
sv