$left
$middle

Nydalaskolan

Bild på Nydalaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Nydalaskolan arbetar vi aktivt och konkret för att alla ska känna sig trygga och välkomna på skolan. Trygghet är viktigt för att varje elev ska kunna utvecklas och nå så långt som möjligt. Eleverna ska dessutom rustas med förmågor som de kommer att behöva i framtiden.

På Nydalaskolan går cirka 430 elever i årskurs F–6.

På skolan arbetar vi i arbetslag. Våra lärare är ämneslärare och kan fokusera på de kunskapsområden var och en är utbildad i och brinner för. Vår fritidspersonal är engagerad i arbetslagets elever både på fritids och under skoltid. Våra pedagoger arbetar aktivt med att ge eleverna den digital kompetens de behöver för att kunna ta del av det framtida digitala samhället. Vi vill vi ha aktiva elever som är delägare i sitt lärande. Vår undervisning ska se, möta och utveckla varje elev.

Skolans vision

Gemensamt och tillsammans är viktigt för oss. Varje elev på Nydalaskolan känner stark tro på sin person, på sin förmåga, på sin framtid.

Vi bygger ut och satsar på flera områden

Nydalaskolan satsar på bred teknisk utrustning, t.ex. 3D-skrivare, robotar och LEGO WeDo, för att kunna möta både utveckling och utmaningar.

Nydalaskolans pedagoger ska vara utbildade inom IT och uppdaterade om den digitala utvecklingen för att på bästa sätt hjälpa eleverna att möta framtiden.

Nydalaskolans elever utbildas inom områdena programmering, digital kommunikation, film, bild samt e-sport.

Nydalaskolan samarbetar med företag och föreningar som gynnar, utvecklar och bidrar till att våra elever kommer bra rustade ut i arbetslivet.

Snabbval till skolans sidor