$left
$middle

Nya satsningar på Nydalaskolan

Vi bygger ut och satsar på flera områden:

Nydalaskolan satsar på bred teknisk utrustning, till exempel 3D-skrivare, robotar och LEGO WeDo, för att kunna möta både utveckling och utmaningar.

Nydalaskolans pedagoger ska vara utbildade inom IT och uppdaterade om den digitala utvecklingen för att på bästa sätt hjälpa eleverna att möta framtiden.

Nydalaskolans elever utbildas inom områdena programmering, digital kommunikation, film, bild samt e-sport.

Nydalaskolan samarbetar med företag och föreningar som gynnar, utvecklar och bidrar till att våra elever kommer bra rustade ut i arbetslivet.

Nydalaskolan

 • Nydalaskolan

  • Telefon:  040-34 59 70
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Kollegiegatan 11
sv