$left
$middle

Nydalaskolans skolbibliotek

På Nydalaskolan finns ett bibliotek i fina ljusa lokaler med ett stort utbud av böcker och e-medier.

Skolbiblioteket stärker elevernas utbildning och främjar läsning! Skolbibliotekets mål är att alla elever ska se sig själva som läsare. Förutom att utveckla språkförråd, läskunnighet och skrivförmåga utvecklas både fantasi och empati genom läsning. Genom ett aktuellt utbud av både skön- och facklitteratur går det alltid att hitta rätt bok till rätt elev. Eleverna är delaktiga i bokinköp genom att gå igenom bokutgivningskataloger och genom att lämna inköpsförslag om det saknas någon bok de vill läsa.

Biblioteket har dessutom ett medierum med aktuella tidningar och tidsskrifter där det senaste numret kan läsas i biblioteket och äldre nummer lånas hem. Dessutom finns utställningsytor för uppvisning av material eleverna skapat i samband med undervisning i medie- och informationskunnighet.

Genom nära samarbete med skolans IT-pedagog bedrivs undervisning i medie- och informationskunnighet samt digital kompetens. I samband med detta får eleverna öva på olika färdigheter kopplade till effektiv sökning av information, källkritik och upphovsrätt, med utgångspunkt i styrdokument.

Är du vårdnadshavare till någon av våra elever? Följ gärna med till biblioteket och låna böcker i samband med hämtning på eftermiddagen. Vem vet? Du kanske också hittar något bra att läsa.

Nydalaskolan

 • Nydalaskolan

  • Telefon:  040-34 59 70
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Kollegiegatan 11
sv