$left
$middle

Habiliteringen

Habiliteringen i Malmö stad ansvarar för individuella insatser för dig som är född 1974 eller tidigare. För att ta del av Habiliteringen ska du omfattas av LSS och tillhöra personkrets 1. Du ska också vara beviljad daglig verksamhet och/eller LSS-boende. Habiliteringens insatser är kostnadsfria.

Du kan själv göra en ansökan om insatser eller ta hjälp av exempelvis personal, anhörig eller god man. Du kan också få kontakt med Habiliteringen genom biståndshandläggare eller remiss från övrig sjukvård.

Habiliteringen Region Skåne

Om du inte är en del av målgruppen kan du i stället vända dig till vuxenhabiliteringen i Region Skåne eller till barn- och ungdomshabiliteringen.

Vuxenhabiliteringen
Telefon: 040-683 07 00

Barn- och ungdomshabiliteringen
Telefon: 040-673 08 00

Habiliteringen Malmö stad

Hos Habiliteringen kan du få träffa arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut och psykolog.

Du kan få stöd i att förstå och leva med din funktionsnedsättning. Stödet kan exempelvis innebära olika typer av samtal, fysisk aktivitet eller stöd för kognition och kommunikation. Du kan även få information om samhällets stöd och hjälp i kontakten med andra myndigheter.

Habiliteringen kan även ge stöd till dina anhöriga, personal eller andra personer nära dig.

Schema-mallar för stöd i vardagen

Habiliteringen har olika typer av mallar för planering och stöd i vardagliga aktiviteter som du kan skriva ut och använda.

Pedagogisk Informativ Almanacka (PIA)

Habiliteringen i Malmö stad har tagit fram en almanacka speciellt anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Privatpersoner eller företag kan beställa almanackan direkt från Habiliteringen i Malmö stad via telefon eller e-post.

PIA kostar 150 kronor exklusive moms (187,50 kronor inklusive moms).

Företag ska uppge fakturadress, organisationsnummer och leveransadress i beställningen. Privatpersoner behöver bara ange namn och adress.

Kontakta oss

 • Habiliteringen

  • E-post:  habiliteringen@malmo.se
  • Telefon:  040-34 13 00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bangatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök
sv