$left
$middle

Insatser för barn och unga

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, ofta med fokus på brotts- och drogförebyggande stöd. Arbetet sker ofta i samverkan mellan ett flertal andra aktörer och i miljöer där barn och unga vistas, både i och utanför hemmet.

Arbete i ungas miljöer

Syftet med insatserna är att försöka förhindra och minimera ungas brottslighet, droganvändning och andra riskbeteenden genom förebyggande arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas både på kvällar, vardagar och helger. Att stärka ungdomars framtidstro och skapa en meningsfull fritid är en viktig del av arbetet.

Kontakt med de unga bygger helt på förtroende och frivillighet.

Arbete med familjer

Malmö stad utför även ett intensivt förändrings- och behandlingsarbete med ungdomars riskbeteende tillsammans med ungdomarnas familjer. Svårigheter kring skolan/skolk, konflikter inom familjen, kriminalitet, droger och psykisk ohälsa kan utgöra stora risker för barn och ungdomars utveckling.

Det finns olika verksamheter i Malmö som kan hjälpa just er familj, som inriktar sig på de behov ni har.

Det krävs beslut från en utredande socialsekreterare i Malmö stad för att du ska kunna ha rätt till insatserna nedan. Har du ingen socialsekreterare kan du kontakta socialtjänstens mottag för barn och familj.

Filmer för vårdnadshavare

Om droger och kriminalitet

Hur du kan se om ditt barn eller ungdom använder droger

Om unga och riskerna med livet på sociala medier

Läs mer

sv