$left
$middle

Stöd till unga med missbruk

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för dig som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Vi kan hjälpa dig och dina anhöriga med kostnadsfri information, rådgivning och behandling.

På Maria Malmö har vi stor erfarenhet att möta unga som använder droger eller har fått problem med alkohol. Det är väldigt olika hur det ser ut hos dem vi möter. En del har testat någon enstaka gång medan andra har ett beroende.

Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne. Det förutsätter därför att du samtycker till att en samverkan får ske mellan personalen på Maria Malmö.

Kontakt vid en akut situation och behov av omedelbar hjälp

Social jour för akut hjälp under kvällar och helger

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning för dig som är under 18 år
040-33 10 00

Beroendecentrums akutvårdsenhet för dig som är över 18 år
040-33 16 01

Du kan också vända dig till Psykiatri Skåne vid behov av en omedelbar hjälp eller bedömning.

Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Maria Malmö erbjuder

  • information och rådgivning till ungdomar och anhöriga
  • enskild samtalsbehandling med kognitiv inriktning
  • anhörigstöd
  • haschavvänjningsprogram
  • återfallsprevention
  • hälsosamtal
  • drogtester och annan provtagning
  • medicinsk bedömning
  • familjesamtal
  • Gamingprojektet - för dig som spelar för mycket dataspel

Mer information om våra behandlingar

Anhörigstödsutbildning

Vi erbjuder också anhörighetsutbildning för vårdnadshavare till barn som tar droger. Läs mer och anmäl dig till anhörigstödsutbildningen.

Så fungerar det hos Maria Malmö

sv