$left
$middle

Stöd för dig som arbetar med ungdomar med missbruk

Maria Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger. Det kan handla om allt från fakta om olika preparat till rådgivning och samarbete i enskilda ärenden. Vi erbjuder även studiebesök.

Att påbörja ett ärende för en annan person

Behandlingen på Maria Malmö är kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut från socialtjänsten för att bli aktuell för behandling. Som yrkesverksam går det bra att ringa till Maria Malmös reception för att ditt ärende ska påbörjas. Du får då prata med någon av oss som tar uppgifter om personen du ringer om. Ärendet kommer därefter tas upp i teamet och fördelas till en behandlare som återkommer till dig för att boka in ett första informationsmöte. Detta möte sker tillsammans med dig och aktuell person.

Kontakta oss

Maria malmö

Telefon:
040-33 71 70
Telefontider:
Måndag, onsdag, torsdag klockan 08.00–16.30, tisdag klockan 08.00–18.30 och fredag klockan 08.00–14.30
Postadress:
Maria malmö Maria Malmö, <span>Kattsundsgatan 15</span> 211 26 malmö
Besöksadress:
Kattsundsgatan 15
Besökstider:
Måndag, onsdag, torsdag klockan 08.00–16.30, tisdag klockan 08.00–18.30 och fredag klockan 08.00–14.30
sv