$left
$middle

Radarövervakning på utomhusbad

Inför sommaren har Malmö stad installerat radarutrustning på utomhusbaden. Systemen slår larm när obehöriga är inne på ett avstängt område och syftet är att förhindra drunkningsolyckor och skadegörelse när badet är stängt.

Radarn känner av när obehöriga rör sig på området och vid överträdelser går ett larm till ett vaktbolag. Radiovågorna visar rörelserna på området, men är oskadliga för människor och djur.

Utrustningen finns på alla utomhusbad som förvaltas av stadsfastigheter: Segevångsbadet, Rosengårdsbadet och Lindängsbadet. Den registrerar och lagrar inga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och är inte integritetskränkande.

Kontakta oss

Säkerhet och beredskap

sv