Brottsförebyggande arbete

Malmö stad arbete brottsförebyggande på flera nivåer.

CTC - Communities That Care

CTC är ett  system för preventionsarbete för minskad brottslighet och ökad trygghet genom att ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Samverkansavtal med polisen

Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för en tryggare stad.

Trygg & Säker - nationell konferens i Malmö

Den nationella konferensen Trygg & säker äger rum i Malmö. Programmet sträcker sig över hela trygghet- och säkerhetsfältet med fokus på sektorsövergripande samverkan.

Senast ändrad: 2020-01-22 11:06