Brottsförebyggande arbete

Malmö stad arbete brottsförebyggande på flera nivåer.

CTC - Communities That Care

CTC är ett  system för preventionsarbete för minskad brottslighet och ökad trygghet genom att ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Samverkansavtal med polisen

Med gemensamma utgångspunkter, strukturer och prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för en tryggare stad.

Trygg & Säker - nationell konferens i Malmö 28-29 augusti 2019

För andra året i rad arrangeras den nationella konferensen Trygg & säker i Malmö den 28-29 augusti. Programmet sträcker sig över hela trygghet- och säkerhetsfältet med fokus på sektorsövergripande samverkan. Från Malmö medverkar bland annat Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillsammans med Stefan Sintéus, Polisområdeschef Malmö i ett samtal kring samverkan för att möta det ökande hotet från radikalisering och gängkriminalitet.

Senast ändrad: 2019-06-07 12:05