$left
$middle

Malmö stads försäkringar

Malmö stad har flera olika försäkringar som täcker olika typer av skador. Alla förskolebarn och elever omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

För förskolebarn, elever och de som deltar i annan aktivitet som arrangeras av kommunen finns en särskild olycksfallsförsäkring.

Läs mer om försäkringen

Malmö stads försäkringar

 • Ansvarsförsäkring gäller för skadestånd som riktas mot Malmö stad.
 • Egendomsförsäkring gäller för byggnader och lösöre/inventarier.
 • Entreprenadsförsäkring gäller för arbeten och hjälpmedel vid entreprenadarbeten.
 • Flytande motorfordonsförsäkring gäller för fordon som tillhör annan än Malmö stad och som är under reparation inom Malmö stads verksamhet.
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring gäller om anställd utför brottslig handling som gagnar eget intresse och skadar Malmö stad.
 • Konst- och utställningsförsäkring gäller för konst som Malmö stad äger eller ansvarar för.
 • LOU-försäkring gäller som utökat försäkringsskydd och kompletterar ansvarsförsäkringen.
 • Miljöförsäkring gäller för miljöskada på egen egendom och tredje mans egendom.
 • Olycksfallsförsäkring gäller för barn och elever samt särskilt utvalda grupper inom Malmö stads verksamhet.
 • Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott gäller när brottslig handling begås mot bl a arbetsmiljölagen.
 • Skogsförsäkring gäller för Malmö stads skogsfastigheter.
 • Tjänstereseförsäkring gäller för anställda och förtroendevalda under tjänsteresa/tjänsteärende och för elever/praktikanter under resor och praktik i skolans regi.

Kontakta oss

sv