$left
$middle

Projekt Trygg relation – fri från våld

Socialtjänsten, polisen och frivården i Malmö arbetar tillsammans för att förhindra och förebygga partnervåld. Under 2023 testas en ny brottsförebyggande metod kallad IPVI. Syftet är att skapa mer trygghet för den våldsutsatta parten genom ett ökat och vidgat fokus på den våldsutövande parten.

Intimate Partner Violence Intervention (IPVI) är en amerikansk brottsförebyggande metod. Den har sitt ursprung i National Network for Safe Communties (NNSC), samma organisation som ligger bakom Sluta Skjut. Malmö är första staden i Europa som genomför IPVI och då under namnet Trygg relation – fri från våld. Projektet pågår under två år 2023–2024.

Fokus för projektet är att

  • förhindra att partnervåld utförs
  • förhindra återfall
  • bryta våldsspiralen
  • förhindra en eskalering i grövre brott.

Om partnervåld

  • Våld i nära relation är ett av de vanligaste och grövsta typerna av brott.
  • Det är ett brott som upprepas.
  • Varje vecka hanterar polisen i Malmö 30–50 anmälningar om partnervåld.
  • Varje dag sitter Malmöbor, nästan uteslutande män, frihetsberövade
    misstänkta för att ha utövat våld mot sin partner.

Personerna som använder våld finns i alla samhällsklasser. Forskare har funnit att våldsutövarnas syfte med våldet kan variera. En uppdelning har beskrivits mellan att använda situationsbundet partnervåld och makt- och kontrollvåld. Det situationsbundna våldet utövas av alla kön och är ett resultat av svårigheter att hantera konflikter och ilska.

Makt och kontrollvåld utövas nästan bara av män, som ofta har kvinnofientliga attityder. Det är ett medel för att uppnå dominans över en partner. De flesta kvinnor som söker skyddat boende har utsatts av en man med kontrollbehov.

Män som har utövat våld mot både en partner och personer som inte var närstående har en större risk att utöva allvarligt eller dödligt våld i nära relationer än män som enbart varit fysiskt våldsamma mot sin partner. Att själv ha upplevt våld under uppväxten är vanligt bland dem som använder våld.

Mer information om Malmö stads arbete

Malmö stad har tagit fram en plan kring arbetet för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel:

Vi arbetar även med Sluta skjut, som är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade Malmöbor i samhällets organisationer och föreningar, för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott:

Kontakt

sv