Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Kriscentrum Malmö samtalsmottagningen

Kriscentrum Malmö samtalsmottagningen vänder sig till dig som lever eller levt i en destruktiv relation där våld förekommer, har förekommit eller där det finns risk för våld. Både den som utsätts, har utsatts för våld och den som utövar våld är välkommen.

Barn till vuxna som har kontakt med samtalsmottagningen som utsätts, har utsatts för eller bevittnat våld kan också få stöd och behandling. Vi har också kunskap om hedersförtryck.

Mottagningen vänder sig till alla som är boende i Malmö stad, oavsett vem du är!

Kontakt

För rådgivning och tidsbokning, ring 040-97 06 07.

För råd och stöd på kvällar och helger

Om du utsätts för våld: Kriscentrums jourtelefon, 040-29 09 99.

Om du utövar våld: Nationell hjälplinje Välj att sluta, 020-555 666.

Om Kriscentrum Malmö samtalsmottagningen

Vi erbjuder rådgivning, krisbearbetning och behandling för:

  • Dig som är utsatt eller har varit utsatt för våld i nära relation
  • Dig som utsätter din partner eller annan närstående för våld
  • Dig som lever eller har levt i förhållande med allvarliga konflikter.
  • Barn som utsätts, har utsatts för eller bevittnat våld
  • Barn som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation.

Kontakta oss

Kriscentrum malmö samtalsmottagningen

Telefon:
040-97 06 07
Postadress:
Kriscentrum malmö samtalsmottagningen Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Gasverksgatan 20
sv