Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Stöd till dig som blivit utsatt för brott

Centrum för brottsutsatta och medling erbjuder samtalsstöd och krisbearbetning till dig som varit utsatt för brott, blivit vittne till brott, eller är närstående till någon som har utsatts för brott. Du är välkommen till oss oavsett om du gjort en polisanmälan eller inte. Du kan vara anonym.

Stödcentrum har bytt namn och är numera en del av Centrum för brottsutsatta.

Vi erbjuder

 • stöd till personer som blivit utsatta för brott av en närstående eller okänd
 • stöd till vittnen och anhöriga
 • akut krishantering och bearbetning i form av kortare samtalskontakter
 • samtal om risk och skydd
 • information och stöd under rättsprocessen
 • vägledning och hjälp med kontakt till andra myndigheter kopplat till din brottsutsatthet
 • råd och stöd kring vad det innebär att göra en polisanmälan.

Vid erbjuder också medling vid brott. Medling kan komma i fråga vid alla typer av brott men genomförs inte vid brott i nära relation.

Alla reagerar olika

När man blivit utsatt för brott är det vanligt att till exempel få problem med sömnen minskad aptit, eller uppleva en känsla av otrygghet och rädsla. Alla människor reagerar dock på olika sätt och alla reaktioner är normala. Vi finns för att hjälpa dig oavsett hur du reagerar.

Kontakta oss

 • Centrum för brottsutsatta och medling

  • E-post:  brottsutsatt.asf@malmo.se
  • Telefon:  040-34 92 92
  • Telefontider: 
   Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00–16.00. Tisdag klockan 09.00–18.00. Lunchstängt varje dag klockan 12.00–13.00. Övrig tid, kontakta social jour på 040–34 56 78. Vid livshotande situation kontakta polisen.
sv