Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Stödtelefon vid oro om våldsbejakande extremism

Du som är orolig för att en person i din närhet riskerar att gå med eller redan är aktiv i en våldsbejakande, extremistisk rörelse kan ringa en stödtelefon. Genom samtalen hoppas Malmö stad på att i större utsträckning kunna förebygga våldsbejakande extremism i samhället.

Om du har frågor

Har du frågor om extremism eller är du orolig för någon i din närhet som är aktiv i en våldsbejakande, extremistisk rörelse? Eller är du kanske själv på väg in i eller redan aktiv inom en sådan rörelse?

Ring 040-34 05 50.

Syftet med stödtelefonen är att stödja dig som känner oro inför anhöriga eller andra personer i din närhet som är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske redan är aktiv inom en sådan rörelse.

Vem kan ringa?

Plattform Malmö vänder sig till alla som kommer i kontakt med unga eller vuxna personer som riskerar att involveras i extremism. De som ringer in kan vara

 • föräldrar
 • syskon
 • lärare
 • släkt
 • vänner
 • fritidspersonal
 • annan personal som mer eller mindre regelbundet träffar personer involverade i extremism.

Även du som är yrkesverksam och behöver stöd och råd är välkommen att höra av dig på stödtelefonen. Du kan också ringa om du själv är på väg in eller redan har dragits in i en våldsbejakande, extremistisk rörelse.

Kontakta oss

 • Plattform Malmö

  • E-post:  plattform@malmo.se
  • Telefon:  040-34 05 50
  • Telefontider: 
   Måndag och onsdag-fredag klockan 08.00–16.00, tisdag klockan 08.00–18.30. Lunchstängt 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Plattform Malmö
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Djäknegatan 16
  • Besökstider: 
   Måndag och onsdag-fredag klockan 08.00–16.00, tisdag klockan 08.00–18.30. Lunchstängt 12.00–12.45.
sv