Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Detta är våld

Ingen ska behöva vara rädd, känna sig hotad eller bli skadad av någon i sin närhet. Detta kan vara våld i nära relation. Varken kvinna, man eller person med annan könsidentitet ska behöva drabbas.

Det finns flera olika typer av våld eller sätt att behandla någon illa

  • Psykiskt våld – att ständigt få höra elaka ord, kränkningar och hot.
  • Fysiskt våld – att till exempel blir slagen, knuffad, sparkad eller dragen i håret.
  • Sexuellt våld – att bli tafsad på, att tvingas se på porrfilm, utföra sexuella handlingar eller att bli våldtagen.
  • Ekonomiskt våld – att tvingas teckna abonnemang, testamente, gå i borgen för någon eller om någon använder dina pengar för eget bruk.
  • Socialt våld – att inte få träffa den du vill, bli inlåst, utfryst eller isolerad.
  • Försummelse – att inte få den vård och omsorg som du har rätt till. Till exempel att få för lite mat, medicin, hjälpmedel eller inte få hjälp med sin hygien.
  • Digitalt våld – att någon delar dina privata bilder utan samtycke, eller sprider rykten i sociala medier. Eller att någon kontrollerar, trakasserar och hotar dig genom mobilen, paddan eller datorn.
  • Materiellt våld – att någon kastar saker, slår hål i väggar och dörrar eller skadar husdjur. Kan också vara att personen förstör dina minnessaker, kläder eller foton.
  • Latent våld – att någon skapar en hotfull stämning som får dig att anpassa dig för att undvika våld och konflikter. Hotet kan visas genom kroppshållning, blickar, mimik eller rösten.
  • Funktionshinderrelaterat våld – att någon till exempel möblerar om där du bor så att du inte kan ta dig runt i ditt hem, medvetet ställer rullatorn där den inte går att nå, eller ger dig nötter om du är nötallergiker.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Alla ska få bestämma över sina egna liv och alla ska ha samma rättigheter men det är inte alltid så. Många barn och unga saknar rätten att ha fritidsintressen och ett privatliv, de får inte välja sina vänner eller hur de ska se ut. De får inte själva välja utbildning, ha en kärleksrelation eller välja vem de ska gifta sig med. Även vuxna personer oavsett ålder kan vara utsatta genom att till exempel inte själva få bestämma om de ska skilja sig.

Detta är exempel på förtryck som är en del i att leva i en hederskontext och förväntas följa exempelvis familjens, släktens eller en församlings värderingar. Att bryta mot detta kan leda till kränkningar, våld, hot och tvång att avstå från att göra saker eller att göra saker mot sin vilja. I många fall är dessa handlingar brottsliga.

De som utsätts har olika bakgrund och tillhör olika grupper, religioner och kulturer. Det är både flickor och pojkar, kvinnor och män, och HBTQIA+-personer. Personer i alla åldrar kan bli utsatta och/eller utöva våld. Även partners riskerar att utsättas.

Om du eller någon du känner lever med hedersproblematik och vill prata med någon – kontakta Resursteam heder.

sv