Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Du kan få stöd och hjälp om du utsätts eller har utsatts för våld eller hedersförtryck. Även den som utsätter andra kan få stöd. Ring 040-34 69 00, vi svarar dygnet runt. Anhöriga som är oroliga är också välkomna att ringa.

sv