Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Skyddat boende

Malmö stad erbjuder skyddat boende för dig som är utsatt för våld i nära relation eller hedersförtryck. Det är socialtjänsten som fattar beslut om placering på skyddat boende. 

Kriscentrum boende

Vi bedriver egna boenden för kvinnor över 18 år i Malmö. Är du man eller en person som inte identifierar dig som kvinna kan du också få skydd. Har du barn kan de följa med sin förälder till boendet, vi hjälper barnen att fortsätta sin skolgång och förskola.

Om du är utsatt för våld i nära relation eller orolig för någon närstående kan du få råd, stöd och hjälp av oss. Vi lyssnar på dig och kan ge dig information om var du kan vända dig utifrån den situation du befinner dig. Du får lov att vara anonym.

Vi finns tillgängliga dygnet runt på jourtelefon 040-29 09 99.

Kriscentrum boende heder

Vi har även ett boende för för unga kvinnor 14–22 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och behöver skydd. Kriscentrum boende heder erbjuder skydd, men också samtal och stöd i att planera för din framtid. Här finns alltid någon att prata med.

Om du är utsatt för hedersförtryck eller orolig för någon närstående kan du få råd, stöd och hjälp av oss. Vi lyssnar på dig och kan ge dig information om var du kan vända dig utifrån den situation du befinner dig. Du får lov att vara anonym.

Vi finns tillgängliga dygnet runt på jourtelefon 0768-91 67 19.

Kontakta oss

  • Kriscentrum Malmö boende

  • Kriscentrum Malmö boende heder

sv