Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Barnahus för barn utsatta för våld och övergrepp

Barnahus riktar sig till barn och ungdomar i åldern 0–18 år som har utsatts för eller bevittnat våld i nära relation.

Barnahus ger råd, stöd och behandling till:

  • barn som utsatts för sexuella övergrepp oavsett relation till förövaren
  • barn som utsätts för eller bevittnat våld
  • barn som utsatt andra barn för sexuella övergrepp
  • vuxna som utsatt barn för våld i nära relation.

En stor del av verksamheten på Barnahus utgörs av behandling i form av KIBB (kognitivt integrerad behandling vid risk för barnmisshandel) där barn och deras våldsutövande föräldrar deltar.

Vi ger även kris- och stödsamtal till barn som har upplevt våld samt behandling i form av traumafokuserad KBT.

Hur söker jag hjälp?

För att få hjälp av Barnahus ska du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.

Kontakta oss

Barnahus Malmö

Telefon:
040-34 40 01
Telefontider:
Vardagar klockan 08.00-16.30
Besöksadress:
Drottninggatan 18
sv